ลดกระดาษ ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน กับ SurveyCan

SurveyCan สนับสนุนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การบริการแบบ Cloud อย่างเต็มที่

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เว็บไซด์ SurveyCan ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์อย่างครบครัน มีประสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการบน Cloud เพื่อใช้สนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายจากระบบการสำรวจแบบกระดาษแบบเดิมมาเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และลดโลกร้อน ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ทางทีมงาน SurveyCan ได้จัดหลักสูตรพิเศษในการอบรมบุคลากรกว่า 30 ท่านจากกว่า 30 องค์กรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ เพื่อความเป็น Smart Government ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาวของประเทศ

ในการอบรมครั้งนี้ ทีมงานได้แนะนำการใช้งานและคุณลักษณะหลักของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

– การสร้างแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มอย่างมืออาชีพด้วยประเภทคำถามกว่า 15 แบบ

– การสร้างความแตกต่าง และการตกแต่งแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบ (Theme) ที่มีให้และที่สร้างเอง

– การสร้างเงื่อนไขในแบบสอบถาม

– การใส่ภาพและเรื่องราวต่างๆ เพื่อทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์และน่าสนใจ

– การเผยแพร่แบบสอบถามทั้งใน Social Network และการทำ QR Code

– การวิเคราะห์ผลจากรายงานสรุป และข้อมูลดิบ

เนื้อหาทั้งหมดได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำ และเพียงไม่กี่นาที ผู้เข้าอบรมทุกท่านก็สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองจริงด้วย SurveyCan โดยผู้เข้าอบรมต่างก็ให้ความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การอบรมมีวัตถุประสงค์ตรงตามความคาดหมาย วิทยากรและการจัดสรรเวลาก็ทำได้อย่างดีมาก


Comments are closed.