SurveyCan กับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วย SSL (https://)

 

SSL Survey, SecureSSL หรือ https:// สังเกตุง่าย ๆ จะมี ตัว S ที่ต่อท้ายตรงลิงค์ของเว็บไซต์ ซึ่งมีความหมายว่า ‘Secure’ หรือ ก็คือ ปลอดภัย สำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่นการกรอกฟอร์ม การสั่งซื้อของ ใน website ที่เป็น https

SurveyCan ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งบนเว็บไซต์ SurveyCan เราจึงได้ติดตั้งระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งหมายถึงการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับและส่งข้อมูล เพื่อไม่ให้ผู้ใดสามารถดักจับข้อมูลใดๆ ระหว่างการรับส่งข้อมูลได้เลย เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL เป็นมาตรฐานการป้องกันการดักจับข้อมูล และความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมาย โดยรวมคือการเข้ารหัสข้อมูล ณ ต้นทางก่อนที่จะส่ง และการถอดรหัสข้อมูลที่ปลายทาง หลังจากได้รับข้อมูลจากต้นทาง เพราะฉะนั้น ผู้ที่ดักจับข้อมูลไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลที่รับส่งกันนั้นคืออะไร

ผู้ใช้งาน SurveyCan ของเราสบายใจได้นะคะ ว่าข้อมูลที่รับส่งผ่าน SurveyCan จะมีความปลอดภัยในระดับสูงตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากการดักจับข้อมูลได้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการกรอกแบบสอบถาม/แบบฟอร์ม หรือการรายงานผลการตอบกลับก็ตาม

 


Comments are closed.