เม.ย. 22

วันนี้คุณลดใช้กระดาษช่วยโลกของเราแล้วหรือยัง

วันนี้คุณลดใช้กระดาษช่วยโลกของเราแล้วหรือยัง

แบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามออนไลน์

คุณทราบหรือไม่ว่า การใช้กระดาษในแถบเอเชียคิดเป็นจำนวน 44% เกือบครึ่งหนึ่งของการบริโภครวมทั่วโลก
ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปมาก คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันการทำแบบสอบถาม แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของลูกค้า หรือแม้กระทั่งการสร้างแบบฟอร์มถามตอบ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพากระดาษให้สิ้นเปลืองอีกต่อไป ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานสำรวจ
ลดการใช้พลังงาน ประหยัดน้ำมัน ในการออกไปสำรวจ ลดพนักงานคีย์ข้อมูล เราจึงขอแนะนำทางเลือกที่ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการก่อเกิดภาวะโลกร้อน หันมาใช้แบบสอบถามออนไลน์กันมากขึ้น แบบสอบถามออนไลน์นิยมใช้ในต่างประเทศกันมานานพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามความพึงพอใจหลังการขาย แบบสอบถามการใช้บริการห้องพักของโรงแรม เพื่อไปปรับแผนการตลาด ปรับปรุงการบริการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่งผลที่ดีต่อการบริการสร้างภาพให้กับองค์กร ลดใช้กระดาษ ลดใช้หมึกปากกา เท่านี้คุณก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว
แล้ววันนี้หล่ะคุณช่วยโลกของเราแล้วหรือยัง เข้าชมตัวอย่างแบบสอบถามที่ช่วยโลกได้ที่ เว็บไซต์ http://service.surveycan.com/demosurvey
หากสนใจทดลองใช้ฟรี ง่ายๆ เพียงแค่มี e-mail เท่านี้ก็สามารถสมัครใช้ฟรีได้แล้ว ที่ http://www.surveycan.com
หรือสอบถามรายละเอียดที่ Email: support@surveycan.com
https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1516
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120