คุณอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งก่อนการปฏิรูป ?

ข่าวการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ที่ถูกจับตามองคือ ประเด็นการปฏิรูปการเมือง ที่เป็นข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นเป็นการชี้ชัดทางออกของประเทศไทยว่าจะไปในทิศทางใด คุณอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งก่อนการปฏิรูป ?

ร่วมแสดงความคิดของคุณได้ที่  https://www.surveycan.com/survey117657

Thankyou


Comments are closed.