ขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้

A: แจ้งขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ผ่านทาง email ได้เลยครับ
สามารถแจ้งชื่อ email ที่สมัครใช้ surveycan+ เข้ามาเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล
ให้คุณระบุให้ชัดเจน ขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่ support@surveycan.com
และให้คุณแจ้ง email หรือ (User) ที่สมัครใช้ SurveyCan+
ชื่อที่อยู่ บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ที่จะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
และแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่ง (อีเมล หากต้องการแบบอีเมล และที่อยู่จริง หากต้องการส่งไปที่อยู่อื่น ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกันบนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

ทั้งนี้ หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ซึ่งหักจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะต้องจ่ายผ่านการโอนเงินธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถทำได้หากจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือออนไลน์แบ้งกิ้ง
หากท่านหักภาษี ณ ที่จ่าย รบกวนส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่

บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
226 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125554001989

เมื่อเราได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทันที


Comments are closed.