เหตุผลในการเลือกบริการของ SurveyCan

SurveyCan คือ แบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มเพื่อ
ส่งออกข้อมูลดิบเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก
คุณสามารถส่งออกข้อมูลดิบสำหรับแบบสอบถามได้ด้วยตัวคุณเองทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถเลือกส่งออกในหลากหลายรูปแบบเช่น excel และ CSV ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด ไม่จำกัดจำนวนแบบสอบถาม ไม่จำกัดจำนวนผลการตอบกลับ

ปรับแต่งรูปลักษณ์แบบสอบถามที่เผยแพร่ให้เป็นแบบมืออาชีพได้อย่างตรงใจ
แบบสอบถามที่นำไปเผยแพร่จะสามารถถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบเฉพาะตามต้องการได้ เช่นสามารถนำแบนเนอร์โฆษณาออกได้ สามารถนำโลโก้ SurveyCan ออกไปจากแบบสอบถามได้
และยังสะดวกกับการจัดแต่งให้เป็นลักษณะเฉพาะเช่นการใส่โลโก้องค์กรลงบนแบบสอบถาม ด้วยพื้นที่การจัดเก็บรูปภาพถึง 20 MB

ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ผลการตอบกลับได้สะดวกยิ่งขึ้น
ด้วยฟังก์ชั่นตัวกรองผลการการตอบกลับ ทำให้คุณสามารถกรองผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ได้อย่างสะดวกผ่าน SurveyCan เช่นสามารถดูผลการตอบกลับจากเฉพาะผู้ที่มีช่วงอายุ 60 ปีและเป็นเพศชาย เป็นต้น นอกจากนี้แล้วคุณยังมีเครื่องมือการวิเคราะห์ผลแบบ Cross Tab หรือการวิเคราะห์ข้ามตัวแปร ซึ่งจะสามารถใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปร เช่นดูผลการตอบกลับสำหรับกลุ่มที่ต่างกันหรือดูจำนวนผู้ตอบกลับของตัวแปร 2 ตัวได้ง่าย

มั่นใจกับการบริการระดับคุณภาพจากทีมงาน
เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าแบบ + เรายินดีจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยให้บริการตอบข้อซักถามแบบ 1 ต่อ 1 และด้วยบริการการตอบอีเมลกลับภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วเราจะจัดเก็บสำรองข้อมูลของคุณอีกชั้นหนึ่งด้วยการสำรองข้อมูลบน Cloud Server เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วย
https://www.facebook.com/surveycan
http://www.surveycan.com/
02-583-9992 # 1516
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิ้งค์ส จำกัด
99/31 ม.4 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


Comments are closed.