โปรแกรมหรือเครื่องมือจัดทำแบบประเมินพนักงาน360องศา SurveyCan360

บริษัท และองค์กร มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดการทำงานของบุคลากรที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการทำงานจริง ๆ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสะท้อนถึงการทำงานรอบด้านได้ การประเมินแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยประเมินการทำงานได้อย่างรอบด้าน และได้การประเมินจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือ peers review ด้วยการประเมินแบบ 360 หรือ 360 Degree Feedback นี้ เป็นการประเมินโดยคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เป็นการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) ซึ่งใช้เป็นที่แพร่หลาย และสามารถใช้วัดองค์ประกอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ได้ดีด้วย ประโยชน์อื่น ๆ ของการทำแบบประเมิน 360 องศามี ดังนี้
– ได้ทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบุคคลมากยิ่งขึ้น
– เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
– ชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง และการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย
– สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมิน
– สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ทำให้มีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน
การแจ้งผล คือคุณค่าที่แท้จริงของการประมินแบบ 360 องศา SurveyCan มี บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานเพื่อให้การจัดการงานทางด้านนี้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นได้ โดยเราสามารถที่จะจัดทำเป็นแบบรายงานตัวต่อตัว (Individual Report) หรือแบบรายงานเป็นทีม (Team Report) ได้ตามความต้องการ

 

โปรแกรมแบบประเมินพนักงาน 360องศา มีดียังไง ช่วยเหลือ HR ได้อย่างไรบ้าง
– สร้างแบบประเมินให้เป็นแบบออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนคำถาม (เรามีตัวอย่าง Template คำถามให้เพื่ิอนำไปปรับให้เข้ากับองค์กร)
– กำหนดเรทคะแนนของคำถามได้ละเอียดมากกว่า 10 เรทคะแนน
– สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดการและดูแลระบบ
– สามารถปรับแต่ง Theme ของระบบให้เป็นไปตามกำหนด (สีพื้นหลัง และใส่โลโก้ )
– มีระบบ email แจ้งเตือนผู้ประเมินกรณียังไม่ตอบแบบประเมิน
– ติดตามสถานะของการประเมิน แบบ Real-Time ในระบบ
– ส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
– เพิ่มข้อมูลพนักงานได้เพียงแค่อัพโหลดไฟล์
– จัดการสถานะความสัมพันธ์ของผู้ประเมินได้ด้วยการอัพโหลดไฟล์ หรือจัดการความสัมพันธ์ได้เป็นรายบุคคลได้ด้วย Excel file
– ตั้งค่ากำหนดวันปิดแบบประเมินได้
– สร้าง/จัดการข้อความ email สำหรับ ส่ง email ผ่านระบบได้ไม่จำกัดจำนวนของemail และไม่จำกัดครั้งการส่ง
– ผู้ตอบแบบประเมิน กรณียังตอบแบบประเมินไม่เสร็จสามารถกดปุ่มบันทึกการประเมิน เพื่อสะดวกแก่การกลับมาประเมินต่อจากที่บันทึกได้
-มีกราฟแสดงผลความคืบหน้าของการประเมินได้ แสดงผลแบบ Real-Time

ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ พร้อมตอบสนองการใช้งานขององค์กรของคุณ
หมายเหตุ: หากต้องการฟังก์ชั่นในแบบฉบับขององค์กรคุณนอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาจะคิดเป็น 3 ส่วน
1.ค่าเปิดระบบการใช้งาน 10,000-25,000บาท (จ่ายครั้งเดียว)
2.ค่าบริการคิดตามจำนวนของผู้ถูกประเมิน ตามเรทราคาที่ให้ไป (ราคา/ครั้ง/ปี)
3.ค่าจัดทำรูปแบบรายงานนำเสนอผู้บริหาร ราคาจะอยู่ที่ 900+ บาท / 1 รายงาน

เว็บไซต์ของ SurveyCan360 องศา สามารถดูรายละเอียดประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.surveycan360.com

www.SurveyCan360.com
สอบถามได้หรือติดต่อขอราคาได้ที่
088-848-2101
LINE:  @surveycan


Comments are closed.