ต.ค. 09

การใช้ฟังก์ชั่นตัวกรอง

เครื่องมือของ SurveyCan ของเรามีฟีเจอร์ ฟังก์ชั่นตัวกรอง เป็นพิเศษสำหรับสมาชิก SurveyCan+ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือการทำงานของการสรุปการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบหรือวัดผลในเงื่อนไขที่ต้องการสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้จะสะดวกที่สุด

การใช้งาน

เมื่อได้รับผลรายงานการตอบกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่หน้ารายงานผล

เมื่อเขาที่หน้ารายงานผลแล้วจะสังเกตุ แถบ”ฟังก์ชั่นตัวกรอง”ใต้กราฟสรุป


หลังจากที่กดแล้วก็จะเห็น ปุ่มเครื่องหมาย (+) และ (-) และกล่องคำถาม


เมื่อคุณต้องการจะกรองข้อมูล เริ่มด้วยการกดปุ่มเครื่องหมาย (+) เพื่อเลือกคำถามที่ต้องการกรองข้อมูล และสามารถเพิ่มได้สูงสุด 10 เงื่อนไข เมื่อเพิ่มแล้วสามารถเลือกคำถามที่ต้องการกรองแล้ว รูปแบบเงื่อนไขการกรองนี้จะขึ้นอยู่ตามลักษณะคำถามที่สร้างไว้ หลังจากเลือกเงื่อนไขแล้วก็ให้กดปุ่ม “ใช้” ได้เลย

ส่วนข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขก็จะปรากฏด้านล่าง และหากต้องการจะปิดหรืออยากทราบว่าฟังก์ชั่นตัวกรองได้เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ให้สังเกตุที่ใต้แถบ “ฟังก์ชั่นตัวกรอง” จะแสดงแถบเพิ่มเป็นตัวหนังสือสีแดง เพื่อเตือนว่ามีการใช้งานฟังก์ชั่นตัวกรองอยู่ ในขณะนี้
และหากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นตัวกรองสามารถทำได้ โดยกดที่คำว่า “ยกเลิกตัวกรอง” หรือกด กากบาท สีแดงที่ขวามือสุดของแถบการทำงานฟังก์ชั่นตัวกรอง เท่านี้ข้อมูลทุกอย่างจะกลับสู่สภาพปรกติ


หรือหากต้องการจะบันทึกและต้องการเก็บเงื่อนไขการกรองข้อมูลที่ทำไวแล้วในครั้งนี้ เพื่อคราวหน้าต้องการกลับมาใช้อีกครั้งสามารถบันทึกได้ โดยการกด”บันทึก” เมื่อกดบันทึกแล้วจะต้องตั้งชื่อหัวข้อการกรอง เพื่อให้ไม่สับสนในการเรียกใช้ในครั้งต่อไป และสามารถเรียกใช้อีกครั้งได้ โดยเลือกที่ “ตัวกรองชั่วคราว” จะปรากฏหัวข้อที่เราได้บันทึกไว้อยู่ที่นี่
อีกหนึ่งเคล็ดลับ และฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อสมาชิก SurveyCan+ ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นในการทำข้อมูลที่แสนจะยุ่งยากและน่าปวดหัว


ต.ค. 09

การใช้ฟังก์ชั่นเงื่อนไขข้ามข้อ

เป็นฟังก์ชั่นที่พิเศษที่ SurveyCan มีอยู่ในเครื่องมือสร้างแบบสอบถาม โดยสามารถช่วยเหลือนักสถิติในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามรวดเร็วขึ้นและผู้ตอบก็ตอบได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ จะต้องมีข้อความเตือนผู้ตอบให้ข้ามไปทำข้อนั้นๆ แล้วถ้าผู้ตอบไม่ได้สังเกตุข้อมูลที่ได้อาจจะมีการผิดจากจุดมุ่งหมายอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวใช้ไม่ได้

การตั้งค่าเงื่อนไขข้ามข้อนั้นไม่ยากเลย อธิบายได้ดังนี้
ข้อที่สามารถใช้ฟังก์ชั่นข้ามข้อนี้ได้ จะต้องเป็นคำถามแบบตัวเลือกเดียวและคำถามหลายตัวเลือกเท่านั้น

เมื่อสร้างคำถามและคำตอบที่ต้องการจะเชื่อมโยงเสร็จสิ้นแล้วให้กดไปยังเมนู “เงื่อนไข”
สังเกตุจะเห็นส่วนบนที่เป็นหัวข้อคำถามที่เราสร้างขึ้นและท้ายกล่องนี้จะมีปุ่ม “ใส่เงื่อนไข”

-เมื่อกดปุ่มใส่เงื่อนไข ด้านล่างจะปรากฏข้อคำถามและคำตอบที่เราสร้างขึ้นและเป็นข้อที่เราต้องการจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อเชื่อมโยงไปข้ออื่น
-ในข้อคำตอบ เลือกกด “กำหนดเงื่อนไข”
-เมื่อกดแล้วจะมีกล่องแสดงขึ้นมาคุณสามารถกำหนดให้คำตอบที่เลือกนี้เมื่อตอบแล้วให้ข้ามไปตอบขอใดต่อไป **และในคำตอบข้อที่เหลือจะต้องกำหนดด้วย เป็นการกำหนดทิศทางเลือกตอบคำตอบข้ออื่นๆแล้วให้ไปตอบข้อใดเป็นลำดับต่อไป**

แบบสอบถามเงื่อนไขข้ามข้อ

แบบสอบถามเงื่อนไขข้ามข้อ


ต.ค. 09

วิธีลบแบบสอบถาม

1. ในกรณีที่ท่านได้ทำการกดลบข้อมูล “คำตอบ” ของแบบประเมิน จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้
แต่ในกรณีที่ท่านลบ “แบบประเมิน” ทีมงานสามารถกู้คืนให้ได้

2. หากท่าน ต้องการลบข้อมูล “คำตอบ” ของแบบประเมิน จะต้องกดลบทีละรายการ ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ไปที่ แบบสอบถามของฉัน (อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ)


2.2 เลือกแบบสอบถามที่ต้องการ
2.3 กด ปุ่ม”รายงาน” ใต้ชื่อแบบสอบถามนนั้น  
2.4 จากนั้นไปที่หัวข้อ “รายละเอียดการตอบกลับ”


2.5 ท่านสามารถกดเลือกดูจากมุมมองของการตอบคำถาม” หรือ “ดูจากมุมมองของข้อมูลคำตอบ” แบบใดก็ได้
จะปรากฏ คำว่า ดู และ ลบ ซึ่งหากกดลบ จะเป็นการลบคำตอบรายการนั้นๆทิ้งไป ไม่สามารถกู้คืนได้ทุกกรณี (โปรดระมัดระวัง)

ขอบคุณค่ะ

ทีมงาน SurveyCan.com


ต.ค. 09

วิธีการเปลี่ยนภาษาในแบบสอบถาม

เปลี่ยนภาษาของปุ่มกดสามารถทำได้ดังนี้
1. กดแบบสอบถามของฉัน (ที่แถบด้านบนสุดของหน้าจอ)


2. จะเห็นรายชื่อแบบสอบถามให้เลือกแบบสอบถามที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม “ตั้งค่า”


3. ระบบจะนำท่านเจ้าสู่หน้าต่างตั้งค่าแบบสอบถาม ให้เลื่อนลงไปที่ห้วข้อ “ภาษา”


4. จากนั้นเลือกเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ “English”


5. กดปุ่ม “บันทึกการตั้งค่า” ที่อยู่ทางฝั่งขวามือของหน้าจอ

ขอบคุณค่ะ

ทีมงาน SurveyCan.com


ต.ค. 09

วิธีการชำระเงิน SurveyCan+

ท่านสามารถชำระเงินค่าบริการ Surveycan+ ผ่านช่องทางดังนี้
1.ชำระเงินที่ธนาคาร/Interne Banking/ATM
2.Paypal
3.Paysbuy
4.Internet Banking
5.บัตรเครดิต

===วิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร/Interne Banking/ATM===

1. สามารถโอนเงินผ่านผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน ATM หรือ
Internet Banking โดยสามารถเลือกโอนเงินมายังบัญชีดังต่อไปนี้

– ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 879-0-29086-3
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 247-228102-2
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 015-8-04493-5
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 691-0-23848-6
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

2. แจ้งการโอนเงินกลับได้ที่อีเมลนี้ (Reply/ตอบกลับ) เมื่อทำการโอนเงินเสร็จแล้ว

โดยระบุรายละเอียดดังนี้
– ธนาคารของหมายเลขบัญชีที่่โอนเข้า :
– หมายเลขรายการสั่งซื้อ (Order Number) :
– Username (Email ที่ทำการล๊อกอินเข้าใช้บริการ)

**** พร้อมแนบรูปภาพหลักฐานใบโอนเงินในอีเมล์ พร้อมระบุOrder Number
หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน SurveyCan มาที่ e-mail : Support@surveycan.com ****

3. หลังจากที่ได้รับแจ้งการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้ว
ทางทีมงานจะดำเนินการเติมเงินในบัญชีให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ e-mail : support@surveycan.com
หรือโทร. 088-848-2101

ขอบคุณค่ะ

ทีมงาน SurveyCan.com