การใช้ฟังก์ชั่นเงื่อนไขข้ามข้อ

เป็นฟังก์ชั่นที่พิเศษที่ SurveyCan มีอยู่ในเครื่องมือสร้างแบบสอบถาม โดยสามารถช่วยเหลือนักสถิติในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามรวดเร็วขึ้นและผู้ตอบก็ตอบได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ จะต้องมีข้อความเตือนผู้ตอบให้ข้ามไปทำข้อนั้นๆ แล้วถ้าผู้ตอบไม่ได้สังเกตุข้อมูลที่ได้อาจจะมีการผิดจากจุดมุ่งหมายอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวใช้ไม่ได้

การตั้งค่าเงื่อนไขข้ามข้อนั้นไม่ยากเลย อธิบายได้ดังนี้
ข้อที่สามารถใช้ฟังก์ชั่นข้ามข้อนี้ได้ จะต้องเป็นคำถามแบบตัวเลือกเดียวและคำถามหลายตัวเลือกเท่านั้น

เมื่อสร้างคำถามและคำตอบที่ต้องการจะเชื่อมโยงเสร็จสิ้นแล้วให้กดไปยังเมนู “เงื่อนไข”
สังเกตุจะเห็นส่วนบนที่เป็นหัวข้อคำถามที่เราสร้างขึ้นและท้ายกล่องนี้จะมีปุ่ม “ใส่เงื่อนไข”

-เมื่อกดปุ่มใส่เงื่อนไข ด้านล่างจะปรากฏข้อคำถามและคำตอบที่เราสร้างขึ้นและเป็นข้อที่เราต้องการจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อเชื่อมโยงไปข้ออื่น
-ในข้อคำตอบ เลือกกด “กำหนดเงื่อนไข”
-เมื่อกดแล้วจะมีกล่องแสดงขึ้นมาคุณสามารถกำหนดให้คำตอบที่เลือกนี้เมื่อตอบแล้วให้ข้ามไปตอบขอใดต่อไป **และในคำตอบข้อที่เหลือจะต้องกำหนดด้วย เป็นการกำหนดทิศทางเลือกตอบคำตอบข้ออื่นๆแล้วให้ไปตอบข้อใดเป็นลำดับต่อไป**

แบบสอบถามเงื่อนไขข้ามข้อ

แบบสอบถามเงื่อนไขข้ามข้อ


Comments are closed.