มองไม่เห็นปุ่ม อัพโหลดภาพ ในหน้า gallery ?

กรณีมองไม่เห็นปุ่มอัพโหลดในหน้า gallery บนบราวเซอร์ Chrome ให้ทำตามวิธีดังนี้

1.มุมซ้ายบนของบราวเซอร์ (หน้า url Surveycan.com) กดที่แม่กุญแจ จะแสดงตามภาพตามข้อ 2.

2. หากเห็น Flash ให้กดอนุญาติ (1) ถ้าหากไม่เห็นให้กดที่ “ตั้งค่าไซต์” (2) จะแสดงตามภาพตามข้อ 3.

3.เลือกที่ Flash กดอนุญาติ เพื่อยินยอมให้ Flash จากเว็บ SurveyCan แสดงบนเครื่องของคุณ


Comments are closed.