วิธีลบแบบสอบถาม

1. ในกรณีที่ท่านได้ทำการกดลบข้อมูล “คำตอบ” ของแบบประเมิน จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้
แต่ในกรณีที่ท่านลบ “แบบประเมิน” ทีมงานสามารถกู้คืนให้ได้

2. หากท่าน ต้องการลบข้อมูล “คำตอบ” ของแบบประเมิน จะต้องกดลบทีละรายการ ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ไปที่ แบบสอบถามของฉัน (อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ)


2.2 เลือกแบบสอบถามที่ต้องการ
2.3 กด ปุ่ม”รายงาน” ใต้ชื่อแบบสอบถามนนั้น  
2.4 จากนั้นไปที่หัวข้อ “รายละเอียดการตอบกลับ”


2.5 ท่านสามารถกดเลือกดูจากมุมมองของการตอบคำถาม” หรือ “ดูจากมุมมองของข้อมูลคำตอบ” แบบใดก็ได้
จะปรากฏ คำว่า ดู และ ลบ ซึ่งหากกดลบ จะเป็นการลบคำตอบรายการนั้นๆทิ้งไป ไม่สามารถกู้คืนได้ทุกกรณี (โปรดระมัดระวัง)

ขอบคุณค่ะ

ทีมงาน SurveyCan.com


Comments are closed.