วิธีแก้ไข Internet Explorer ไม่แสดงรูปภาพ

บางครั้งเราจะพบปัญหาการใช้งานโปรแกรม Internet Explorer ไม่แสดงรูปภาพให้เห็นใน Web page โดยจะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นมา ซึ่งการแก้ไขชั่วคราวต้องคลิกขวา แล้วเลือกคำสั่ง Show Picture ทุกครั้ง  วิธีแก้ไขที่ถูกต้องมีดังนี้

  1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกเมนู Tools
  2. คลิกเลือก Internet Options
  3. คลิกเลือกแท็บ Advanced
  4. เลื่อน Scroll Bar มาที่หัวข้อ Multimedia คลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อ Show Pictures

  1. คลิกปุ่ม Apply
  2. ลองเข้า Website อีกครั้ง

Comments are closed.