พ.ย. 27

SurveyCan เพิ่มช่องทางการเติมเงินใหม่เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ด้วย SurveyCan คุณสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองอย่างมืออาชีพฟรี นอกจากนั้นหากคุณต้องการเลือกใช้บริการฟีเจอร์ขั้นสูงด้วยบัญชีแบบ SurveyCan+ คุณสามารถเติมเงินเข้าในบัญชี และอัพเกรดบริการเองได้ง่ายๆ โดยช่องทางการเติมเงินที่เรามีให้เลือก 3 ช่องทาง คือ การชำระเงินที่ธนาคาร การชำระผ่านบัญชี Paypal และการชำระผ่านบัญชี Paysbuy

Payment Methodsวันนี้ เราทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการเติมเงินใหม่อีก 2 ช่องทางคือ

  1. การชำระผ่านระบบ Online Banking: ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้บริการออนไลน์แบ็งค์กิ้ง (Online Banking) ที่มีอยู่แล้วของธนาคารชั้นนำ 4 ธนาคารคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ โดยเมื่อคุณเลือกจำนวนเงินที่จะเติมเข้าบัญชี SurveyCan แล้วคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม “Online Banking” (จากรูปด้านบน) จากนั้นคุณเลือกธนาคารที่คุณต้องการใช้บริการ กรอกข้อมูลของคุณให้ครบในช่องด้านขวา (ตัวอย่างรูปด้านล่าง) กดปุ่ม “ยอมรับและดำเนินการต่อ” คุณก็จะถูกนำไปหน้าล็อกอินเข้าใช้ของธนาคารนั้นๆ เพื่อทำการชำระเงินในขัั้นสุดท้ายต่อไป จำนวนเงินก็จะถูกเติมเข้าสู่บัญชี SurveyCan ทันทีเมื่อการชำระเงินเรียบร้อยครบถ้วน (ระบบจะ upgrade ให้อัตโนมัติหากคุณเลือกอัพเกรด) อย่างไรก็ดี วิธีนี้มีข้อจำกัดในการชำระเงินว่าจะสามารถชำระได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท จำนวน 3 ครั้งต่อวัน และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับทางธนาคารในอัตรา 10 – 30 บาทต่อครั้ง ขึ้นกับที่ธนาคารนั้นๆจะเป็นผู้กำหนดOnline Banking Example
  2. การชำระผ่าน Credit Card:เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้มีบัตรเครดิตอยู่แล้ว (ทางเราไม่รับบัตรเดบิต) โดยเมื่อคุณเลือกจำนวนเงินที่จะเติมเข้าบัญชี SurveyCan แล้วคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม “ตราสัญลักษณ์บัตรเครดิต” จากนั้นคุณก็จะเข้าสู่หน้าที่สามารถเลือกเป็น VISA, MasterCard หรือ JCB ได้ กรอกข้อมูลของคุณให้ครบในช่องด้านขวา (ตัวอย่างรูปด้านล่าง) กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” คุณก็จะถูกพาเข้าสู่หน้าการชำระเงินของบัตรเครดิตนั้นๆ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยครบถ้วน จำนวนเงินก็จะถูกเติมเข้าสู้บัญชี SurveyCan ทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ (ระบบจะ upgrade ให้อัตโนมัติหากคุณเลือกอัพเกรด) Credit Card Example

หากคุณมีคำถามอื่นและต้องการติดต่อกับทางทีมงานของเรา สามารถอีเมลมาได้ที่ support@surveycan.com


พ.ย. 14

เริ่มกิจกรรม post-survey แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ กับ SurveyCan

กิจกรรมการทำสำรวจการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาองค์การตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลในส่วนของมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ หรือ GES Online Survey นั้น

กรมการบินพลเรือน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นอีกกรมหนึ่งที่ได้นำระบบออนไลน์มาสำรวจความพึงพอใจก่อนจะเริ่มดำเนินการให้ข้าราชการในสังกัดได้กรอกลงระบบที่ ก.พ.ร. จัดทำขึ้น หรือ post-survey ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน เพื่อซักซ้อมให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้ได้ผลที่สะท้อนต่อผลการดำเนินงานจริง

กรมการบินพลเรือนได้เลือกที่จะนำ SurveyCan เข้ามาใช้ในการสร้างแบบสำรวจการพัฒนาองค์การแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถได้ผลลัพธ์การตอบกลับอย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประเมินผลได้ทันที และช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมการทำสำรวจแบบออนไลน์นี้ สามารถช่วยประหยัดกระดาษได้หลายรีมเลยทีเดียว

ลองมาดูภาพกิจกรรมในวันที่กรมได้จัดทำ Workshop ซักซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบสอบถามกันดูค่ะ

ตัวอย่างแบบสอบถามที่ได้สร้างจาก SurveyCan ที่ทางองค์กรของท่านสามารถนำไปใช้สำรวจได้:
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (ตามรูปแบบ ก.พ.ร.)

ท่านสามารถใช้ SurveyCan สร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถใช้บริการจากทางเราในการสร้างและวิเคราะห์ผลได้เบ็ดเสร็จ หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1516 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือเริ่มใช้ได้ด้วยตนเองที่ http://www.surveycan.com/


ก.ย. 10

ลดกระดาษ ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน กับ SurveyCan

SurveyCan สนับสนุนโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การบริการแบบ Cloud อย่างเต็มที่

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เว็บไซด์ SurveyCan ได้ให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์อย่างครบครัน มีประสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการบน Cloud เพื่อใช้สนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายจากระบบการสำรวจแบบกระดาษแบบเดิมมาเป็นการสำรวจแบบออนไลน์ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และลดโลกร้อน ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ทางทีมงาน SurveyCan ได้จัดหลักสูตรพิเศษในการอบรมบุคลากรกว่า 30 ท่านจากกว่า 30 องค์กรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ เพื่อความเป็น Smart Government ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะยาวของประเทศ

ในการอบรมครั้งนี้ ทีมงานได้แนะนำการใช้งานและคุณลักษณะหลักของระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย

– การสร้างแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มอย่างมืออาชีพด้วยประเภทคำถามกว่า 15 แบบ

– การสร้างความแตกต่าง และการตกแต่งแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบ (Theme) ที่มีให้และที่สร้างเอง

– การสร้างเงื่อนไขในแบบสอบถาม

– การใส่ภาพและเรื่องราวต่างๆ เพื่อทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์และน่าสนใจ

– การเผยแพร่แบบสอบถามทั้งใน Social Network และการทำ QR Code

– การวิเคราะห์ผลจากรายงานสรุป และข้อมูลดิบ

เนื้อหาทั้งหมดได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำ และเพียงไม่กี่นาที ผู้เข้าอบรมทุกท่านก็สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองจริงด้วย SurveyCan โดยผู้เข้าอบรมต่างก็ให้ความเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง การอบรมมีวัตถุประสงค์ตรงตามความคาดหมาย วิทยากรและการจัดสรรเวลาก็ทำได้อย่างดีมาก


ก.ค. 11

ร่วมงานกับเรา Join Us

บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการเครื่องมือจัดการแบบสอบถามออนไลน์ www.SurveyCan.com  นักวิจัย บริษัททั้งเล็กและใหญ่สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์และฟอร์มออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถช่วยในการรวบรวมและนำมาวิเคราะห์ได้ทุกประเภทข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
บริษัทได้ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2554  ปัจจุบัน SurveyCan เป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยความง่ายและฟีเจอร์ครบครันทำให้ SurveyCan มีผู้ใช้งานมากหลายพันคน และโดยมีคุณเป็นส่วนหนึ่ง เราจะร่วมกันในการสร้างให้ SurveyCan เติบโตมากขึ้น

พนักงานขายและการตลาด (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำแคมเปนโฆษณาที่ได้รับมอบหมาย
– ทำ Online Marketing
– ลูกค้าสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ออกบูธ ทำ roadshow
– ตอบข้อซักถามจากลูกค้าเป็นประจำ
คุณสมบัติ
– หญิงหรือชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการนำเสนอและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมาก
– มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และมีจิตบริการที่ดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและเขียน
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี (Ms Office-Word Excel PowerPoint, Internet)
– เรายินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– หากมีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับกราฟฟิกได้ (เช่น Photoshop) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน 13,000 – 18,000 (และค่าคอมมิชชั่น)
วุฒิ ปวส. –   ป.ตรี ในทุกสาขา
ประสบการณ์ทำงาน 0+
ส่งชื่อ นามสกุล ประวัติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ resume พร้อมรูปถ่ายมา
ที่ jobs@surveycan.com 
******************************
Little Big Links Co. Ltd. is a software company operating a web-based online
survey tool http://www.surveycan.com. Surveycan gives researchers, and
small and enterprise companies powerful tools to create online
surveys, questionnaires and forms – allowing capture and analysis of
virtually any type of data essential for business.Founded in 2011 and based in Bangkok Thailand, SurveyCan is now the
most competitive product in the online survey industry. It has been
appreciated by thousands of users in Thailand because our simple and
powerful solution. This is a great opportunity for us to grow our
business with your participation.

Sales and Marketing Staff (1 Position)

Responsibilities:

– Create advertising campaigns as assigned.

– Create online marketing.

– Develop strong relationships with our key customers to increase sale volumes.

– Involve in exhibitions, demo, roadshows.

– Respond to customer enquiries on a regular basis.

Qualifications:

– Male or Female Age 21 above

– Excellent presentation skills and interpersonal skills

– Creative and initiative, customer-oriented and strong service mind

– Good command of written and spoken English

– Good command of computer (Ms Office-Word Excel PowerPoint, Internet)

– Fresh graduates are welcome

– Having the knowledge of online advertising and being able to work with graphics program (e.g. Photoshop) will be an added advantage.

Salary 13,000 – 18,000 (plus sales commission)

Vocational Diploma or Bachelors Degree in any fields

Working experience 0+

Please send your profile, resume and a photo to jobs@surveycan.com 


ก.ค. 10

ลุ้นรับของรางวัลกว่า 10,000 บาท ทุกสัปดาห์กับ SurveyCan เพียงแค่คลิก Like Fanpage และ คลิก Share!

ลุ้นรับของรางวัลกว่า 10,000 บาทกับ SurveyCan – เว็บที่ช่วยให้คุณสร้างแบบสอบถามออนไลน์อย่างมืออาชีพภายใน 10 นาที ฟรี
เพียงแค่คลิก Like ที่ Fan page http://www.facebook.com/surveycan และคลิก share ภาพนี้ แจกรางวัลทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12 ส.ค.นี้

รางวัลที่ 1 – Android 4.0 7″ Tablet มูลค่ากว่า 6,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 – MP4 มูลค่ากว่า 2,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 – เสื้อยืด SurveyCan 5 รางวัล

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.ค.
จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.ค.
จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 29 ก.ค.
จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 5 ส.ค.
จับรางวัลครั้งสุดท้าย วันที่ 12 ส.ค.

ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ ทางทีมงานจะสุ่มเลือกออกรางวัลและจำนวนรางวัลในแต่ละสัปดาห์

ติดตามผลการจับรางวัลได้ที่ FB ในเวลา 21.00 ของวันที่จับรางวัล (หากไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากที่ได้รับแจ้ง ภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัล)

SurveyCan – แบบสอบถามออนไลน์ คุณก็ทำเองได้ ^^
Visit at http://www.surveycan.com/