ม.ค. 27

การทำประเมิน Employee Engagement ของบริษัทคุณ

บริษัทใหญ่ในปัจจุบันนี้บริษัทในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากบริษัทต่างชาติในด้านการสร้างความสุขภายในองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มีมากขึ้น เพื่อสร้างขุมพลังขององค์กรให้มีศักยภาพสูง และเมื่อความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรบริษัทมีมากขึ้นทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ส่งผลทำให้ผลการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย หลักๆก็การคล้ายๆ กับการสร้างความรู้สึกดีระหว่างสินค้ากับลูกค้า สินค้าดี คนขายดีลูกค้าก็ชอบ

สิ่งสำคัญ 5 ประการที่จะส่งผลต่อความผูกพัน
1.ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ แม้รวมถึงความพึงพอใจในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ตัวอย่างง่ายๆ คอมพิวเตอร์เก่าๆช้าอื่ดๆ ส่งผลต่อความล่าช้าของงาน งานที่ได้ล่าช้าเกิดความเบื่อหน่าย หากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ดีช่วยสร้างความพึงพอใจได้ต่อการทำงานเป็นอย่างดี

2.ภักดี (Loyalty) เมื่อเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับ แน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมตามมา เมื่อมีความภักดีเกิดขึ้น ไม่ว่ากัปตันเรือจะสั่งซ้ายหันขวาหันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่กะลาสีจะไม่ทำตาม

3.บอกต่อ (Word of Mouth) พนักงานของคุณพร้อมที่จะคุยกับคนรอบข้างถึงที่ทำงานตัวเองดีอย่างไร โดยที่บริษัทแทบจะไม่ต้องโปรโมทอะไรมากมาย แง่นี้จะส่งผลดี โดยเฉพาะการสรรหาคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ไม่ยาก

4.ตระหนัก (Awareness) เมื่อองค์กรแสดงให้เห็นลูกจ้างเห็นว่า ที่ที่เขาอยู่นั้นดีแค่ไหน ย่อมทำให้พวกเขารู้สึกตัวเอง นึกถึงบริษัทเพิ่มมากขึ้นเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รักและยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาองค์กรให้มากขึ้น

5.แบรนด์ (Brand) ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะดีขึ้นชื่อเสียงขององค์กรคุณเองเป็นที่รู้จัก ตัวอย่างบริษัทระดับโลกอย่าง Google เขาดูแลพนักงานของเขาด้วย 4 ข้อที่ผ่านมา ใครๆก็อยากไปทำที่นี่กันมากถือว่าเป็นการลงทุนในเชิงตลาดที่คุ้มค่าอีกทาง

Employee Engagement จึงความหมายว่า การเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของร่วมหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเอง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของเราคิดยังไงกับบริษัท วิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการทำแบบประเมินความผูกพันของพนักงานกับองค์กรนี้ขึ้นมา 

และที่น่าสนใจคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำถามอย่าง “เราควรถามความเห็นของพนักงานที่ต่อบริษัทบ่อยแค่ไหน?” แต่ตอนนี้คำถามกลับเปลี่ยนไปเป็น “เราควรถามความเห็นของพนักงานหรือไม่?” เหตุที่ลักษณะของคำถามเปลี่ยนไป เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมาก ทำให้นายจ้างสามารถเก็บฟีดแบ็คได้บ่อยมากขึ้น หรืออาจเรียกว่ามีความเห็นได้แบบรีลไทม์  กระนั้นหลายบริษัทจะทำประเมิน Employee Engagement (ประเมินความผูกพันของพนักงานกับองค์กร) ปีละ 1 ครั้ง หรือบางบริษัทอาจจะทำ 2 ปีครั้งเพื่อวัดผลแต่ถ้าจะให้แสดงผลออกมาชัดเจนจะต้องทำประเมินต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอีกช่องทาง

การประเมินความผูกพันของพนักงานแบบไหนดีที่สุด
คำถามที่ว่าการทำประเมินแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุด อาจยังไม่สำคัญเท่า การออกแบบสอบถามอย่างไรให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุด

ขอบเขตและความถี่ คือสองตัวแปรสำคัญในการทำประเมินความผูกพันพนักงาน

แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบการทำประเมินจะมีมากมาย แต่โดยพื้นฐานทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนสองปัจจัยหลักคือ
– ขอบเขต สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าความลึกตื้นหนาบางของแบบสอบถาม เช่น จำนวนของพนักงานที่ทำสำรวจ จำนวนคำถาม ความลึกของคำถาม ระดับของข้อมูล และจะนำผลการประเมินไปใช้กับอะไร

– ความถี่ ซึ่งหมายถึงระยะเวลาในการทำแบบสอบถามว่าจะเป็นแบบรายปี รายไตรมาส หรือสัปดาห์

Address: Little Big Links Co., Ltd.

ที่อยู่บริษัท : 95/11 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel: 088-848-2101

Email: support@surveycan.com

Facebook: www.facebook.com/surveycan


ม.ค. 10

วิธีที่สามารถ Flash Player ใน explorer อินเทอร์เน็ต

แม้ว่าส่วนใหญ่ เบราว์เซอร์ สนับสนุน HTML5ส่วนใหญ่ วิดีโอ ออนไลน์ที่มีอยู่ยังคงใช้ เล่น flash สำหรับการเล่นเนื้อหา ระบบปฏิบัติการ หน้าต่าง 8,หน้าต่าง 8.1 si หน้าต่าง 10Internet Explorer มาพร้อมกับ ปลั๊กอิน Adobe Flash Playerซึ่งหมายความว่าผู้ใช้เบราว์เซอร์ไม่ได้มีการติดตั้งด้วยตนเอง plug-in เพื่อดู เนื้อหา flash พร้อมใช้งานออนไลน์

ถ้า คุณไม่สามารถดูเนื้อหาแฟลช ในเบราว์เซอร์ Internet Explorerปลั๊กอินได้มากที่สุด โปรแกรม Adob​​e Flash Player มันเป็น พิการ หรือต้องมีการติดตั้งที่ ปรับปรุง.

เล่น Flash ที่ขาดหายไป

วิธีเปิดใช้งาน Adobe Flash Player ในเบราว์เซอร์ Internet Explorer?

  • เปิด Internet Explorer และคลิกที่ไอคอนรูปหน้าปัด (เครื่องมือ) แสดงในมุมบนขวาเพื่อเปิด เมนูการตั้งค่า
  • คลิกที่เมนูที่แสดง Manage Add-ons

จัดการ-IE addons

  • ในหน้าต่างที่เปิดให้คลิกที่ตัวเลือก แถบเครื่องมือและส่วนขยาย(ซ้าย) แล้วแจ้งรายการที่เหมาะสม วัตถุ Flash Shockwaveคลิกขวาบนและเลือก ทำให้สามารถ

เปิดใช้งานแฟลชคือ

  • แล้วก็ เริ่มการทำงานของเบราว์เซอร์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผล

หมายเหตุ: หากคุณมั่นใจว่าคุณมี Flash Player ปลั๊กอินที่ติดตั้งใน Internet Explorer แวะไป การเชื่อมโยงนี้. นอกจากนี้ในหน้านี้คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีรุ่นล่าสุดของ Adobe Flash Player ติดตั้งในระบบของคุณ

ต.ค. 24

โปรแกรมหรือเครื่องมือจัดทำแบบประเมินพนักงาน360องศา SurveyCan360

บริษัท และองค์กร มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดการทำงานของบุคลากรที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการทำงานจริง ๆ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสะท้อนถึงการทำงานรอบด้านได้ การประเมินแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยประเมินการทำงานได้อย่างรอบด้าน และได้การประเมินจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือ peers review ด้วยการประเมินแบบ 360 หรือ 360 Degree Feedback นี้ เป็นการประเมินโดยคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เป็นการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) ซึ่งใช้เป็นที่แพร่หลาย และสามารถใช้วัดองค์ประกอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ได้ดีด้วย ประโยชน์อื่น ๆ ของการทำแบบประเมิน 360 องศามี ดังนี้
– ได้ทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบุคคลมากยิ่งขึ้น
– เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
– ชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง และการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย
– สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมิน
– สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ทำให้มีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน
การแจ้งผล คือคุณค่าที่แท้จริงของการประมินแบบ 360 องศา SurveyCan มี บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานเพื่อให้การจัดการงานทางด้านนี้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นได้ โดยเราสามารถที่จะจัดทำเป็นแบบรายงานตัวต่อตัว (Individual Report) หรือแบบรายงานเป็นทีม (Team Report) ได้ตามความต้องการ

 

โปรแกรมแบบประเมินพนักงาน 360องศา มีดียังไง ช่วยเหลือ HR ได้อย่างไรบ้าง
– สร้างแบบประเมินให้เป็นแบบออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนคำถาม (เรามีตัวอย่าง Template คำถามให้เพื่ิอนำไปปรับให้เข้ากับองค์กร)
– กำหนดเรทคะแนนของคำถามได้ละเอียดมากกว่า 10 เรทคะแนน
– สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดการและดูแลระบบ
– สามารถปรับแต่ง Theme ของระบบให้เป็นไปตามกำหนด (สีพื้นหลัง และใส่โลโก้ )
– มีระบบ email แจ้งเตือนผู้ประเมินกรณียังไม่ตอบแบบประเมิน
– ติดตามสถานะของการประเมิน แบบ Real-Time ในระบบ
– ส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
– เพิ่มข้อมูลพนักงานได้เพียงแค่อัพโหลดไฟล์
– จัดการสถานะความสัมพันธ์ของผู้ประเมินได้ด้วยการอัพโหลดไฟล์ หรือจัดการความสัมพันธ์ได้เป็นรายบุคคลได้ด้วย Excel file
– ตั้งค่ากำหนดวันปิดแบบประเมินได้
– สร้าง/จัดการข้อความ email สำหรับ ส่ง email ผ่านระบบได้ไม่จำกัดจำนวนของemail และไม่จำกัดครั้งการส่ง
– ผู้ตอบแบบประเมิน กรณียังตอบแบบประเมินไม่เสร็จสามารถกดปุ่มบันทึกการประเมิน เพื่อสะดวกแก่การกลับมาประเมินต่อจากที่บันทึกได้
-มีกราฟแสดงผลความคืบหน้าของการประเมินได้ แสดงผลแบบ Real-Time

ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ พร้อมตอบสนองการใช้งานขององค์กรของคุณ
หมายเหตุ: หากต้องการฟังก์ชั่นในแบบฉบับขององค์กรคุณนอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาจะคิดเป็น 3 ส่วน
1.ค่าเปิดระบบการใช้งาน 10,000-25,000บาท (จ่ายครั้งเดียว)
2.ค่าบริการคิดตามจำนวนของผู้ถูกประเมิน ตามเรทราคาที่ให้ไป (ราคา/ครั้ง/ปี)
3.ค่าจัดทำรูปแบบรายงานนำเสนอผู้บริหาร ราคาจะอยู่ที่ 900+ บาท / 1 รายงาน

เว็บไซต์ของ SurveyCan360 องศา สามารถดูรายละเอียดประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.surveycan360.com

www.SurveyCan360.com
สอบถามได้หรือติดต่อขอราคาได้ที่
088-848-2101
LINE:  @surveycan

ต.ค. 19

ปัญหามองไม่เห็นปุ่มอัพโหลดภาพในแกลอรี่

เรื่องปุ่มอัพโหลดภาพไม่ปรากฏ  ขอแนะนำให้ทำตามวิธีนี้ครับ
https://www.surveycan.com/my/gallery   ให้มองดูที่มุมซ้ายสุดของบราวเซอร์ Chrome บริเวณด้านหน้าของเว็บลิ้งค์  กดที่รูปแม่กุญแจ
จะปรากฏเมนู  เลือกที่เมนู Flash  กดเปลี่ยนให้เป็นอนุญาติ
ตามภาพแนบมาครับ

ไม่เห็นปุ่มอัพโหลดรูป

ไม่เห็นปุ่มอัพโหลดรูปsurveycan

ส.ค. 31

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

1.เข้าไปยัง VDO ที่คุณต้องการนำไปใช้

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

2.เลือกกดที่ปุ่ม แชร์ 

3.กดปุ่ม ฝัง

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

4.copy โค้ดทุกตัวอักษรในกรอบสีแดงนี้ไปใช้บน surveycan ในช่องคำอธิบาย (ดูวิธีการนำโค้ดไปใส่บนแบบสอบถาม ได้ที่นี่)

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe