พ.ค. 16

ประกาศเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่เป็น 088-848-2101

ประกาศ
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
SurveyCan ผู้ให้บริการแบบสอบถามออนไลน์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เป็น 088-848-2101

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 


มี.ค. 18

ขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้

A: แจ้งขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ผ่านทาง email ได้เลยครับ
สามารถแจ้งชื่อ email ที่สมัครใช้ surveycan+ เข้ามาเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล
ให้คุณระบุให้ชัดเจน ขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มาที่ support@surveycan.com
และให้คุณแจ้ง email หรือ (User) ที่สมัครใช้ SurveyCan+
ชื่อที่อยู่ บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ที่จะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
และแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่ง (อีเมล หากต้องการแบบอีเมล และที่อยู่จริง หากต้องการส่งไปที่อยู่อื่น ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกันบนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี)

ทั้งนี้ หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ซึ่งหักจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะต้องจ่ายผ่านการโอนเงินธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถทำได้หากจ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือออนไลน์แบ้งกิ้ง
หากท่านหักภาษี ณ ที่จ่าย รบกวนส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่

บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
226 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125554001989

เมื่อเราได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทันที


มิ.ย. 05

ประกาศ ปรับปรุงรักษาระบบ 8 มิถุนายน 2557

ประกาศ!
แจ้งปิดปรับปรุงบำรุงรักษาระบบ SurveyCan 
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557
เวลา 00.00 – 02.00 เป็นเวลา ( 2 ชม. )
แจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขณะใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก
by SurveyCan

 

ด้วยบริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด ผู้ให้บริการระบบแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ SurveyCan ที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการเครื่องมือสร้างแบบสอบถามให้ดียิ่งขึ้นในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบว่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบ เรามีความจำเป็นในการปิดปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 00.00 – 02.00 น. ท่านสามารถเข้าใช้ได้ตามปกติหลังเวลา 02.01 น. เป็นต้นไป

หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบหลังเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ support@surveycan.com หรือโทร. ฝ่ายบริการลูกค้า 02-583-9992 # 1516 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน Surveycan.com
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
โทร.: +66 2583 9992 ต่อ 1516
อีเมล์: support@surveycan.com
เว็บไซต์: http://www.surveycan.com


มี.ค. 27

ประกาศ!! Paysbuyปิดปรับปรุงช่องทางการจ่ายเงิน

ประกาศ!! จากช่องทางการจ่ายเงินของ PaySbuy รวมถึงการจ่ายผ่านเครดิตการ์ด กับออนไลน์แบ้งกิ้งด้วยระบบ PaySbuy 

เรียน สมาชิกเพย์สบาย
เรื่อง ปิดปรับปรุงระบบเพย์สบายชั่วคราว

เพย์สบายจะทำการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 23.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 06.00 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวระบบการให้บริการเพย์สบายจะไม่สามารถใช้งานได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เพย์สบาย

 

Capture_2014_03_27_10_11_58_838


มี.ค. 24

ปิดปรับปรุงระบบบริการชั่วคราว 28 มีนาคม 2557

ปิดปรับปรุงระบบ

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบบริการชั่วคราว 28 มีนาคม 2557

ด้วยบริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด ผู้ให้บริการระบบแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ SurveyCan ที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเสมอมานั้นในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบว่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบ เรามีความจำเป็นในการปิดปรับปรุงระบบบริการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 21.00 – 23.00 น. ท่านสามารถเข้าใช้ได้ตามปกติในเวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้ระบบหลังเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ support@surveycan.com หรือโทร. ฝ่ายบริการลูกค้า 02-583-9992 # 1516 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงาน Surveycan.com
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
โทร.: +66 2583 9992 ต่อ 1516
อีเมล์: support@surveycan.com
เว็บไซต์: http://www.surveycan.com