ต.ค. 09

มองไม่เห็นปุ่ม อัพโหลดภาพ ในหน้า gallery ?

กรณีมองไม่เห็นปุ่มอัพโหลดในหน้า gallery บนบราวเซอร์ Chrome ให้ทำตามวิธีดังนี้

1.มุมซ้ายบนของบราวเซอร์ (หน้า url Surveycan.com) กดที่แม่กุญแจ จะแสดงตามภาพตามข้อ 2.

2. หากเห็น Flash ให้กดอนุญาติ (1) ถ้าหากไม่เห็นให้กดที่ “ตั้งค่าไซต์” (2) จะแสดงตามภาพตามข้อ 3.

3.เลือกที่ Flash กดอนุญาติ เพื่อยินยอมให้ Flash จากเว็บ SurveyCan แสดงบนเครื่องของคุณ


ม.ค. 10

วิธีที่สามารถ Flash Player ใน explorer อินเทอร์เน็ต

แม้ว่าส่วนใหญ่ เบราว์เซอร์ สนับสนุน HTML5ส่วนใหญ่ วิดีโอ ออนไลน์ที่มีอยู่ยังคงใช้ เล่น flash สำหรับการเล่นเนื้อหา ระบบปฏิบัติการ หน้าต่าง 8,หน้าต่าง 8.1 si หน้าต่าง 10Internet Explorer มาพร้อมกับ ปลั๊กอิน Adobe Flash Playerซึ่งหมายความว่าผู้ใช้เบราว์เซอร์ไม่ได้มีการติดตั้งด้วยตนเอง plug-in เพื่อดู เนื้อหา flash พร้อมใช้งานออนไลน์

ถ้า คุณไม่สามารถดูเนื้อหาแฟลช ในเบราว์เซอร์ Internet Explorerปลั๊กอินได้มากที่สุด โปรแกรม Adob​​e Flash Player มันเป็น พิการ หรือต้องมีการติดตั้งที่ ปรับปรุง.

เล่น Flash ที่ขาดหายไป

วิธีเปิดใช้งาน Adobe Flash Player ในเบราว์เซอร์ Internet Explorer?

  • เปิด Internet Explorer และคลิกที่ไอคอนรูปหน้าปัด (เครื่องมือ) แสดงในมุมบนขวาเพื่อเปิด เมนูการตั้งค่า
  • คลิกที่เมนูที่แสดง Manage Add-ons

จัดการ-IE addons

  • ในหน้าต่างที่เปิดให้คลิกที่ตัวเลือก แถบเครื่องมือและส่วนขยาย(ซ้าย) แล้วแจ้งรายการที่เหมาะสม วัตถุ Flash Shockwaveคลิกขวาบนและเลือก ทำให้สามารถ

เปิดใช้งานแฟลชคือ

  • แล้วก็ เริ่มการทำงานของเบราว์เซอร์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผล

หมายเหตุ: หากคุณมั่นใจว่าคุณมี Flash Player ปลั๊กอินที่ติดตั้งใน Internet Explorer แวะไป การเชื่อมโยงนี้. นอกจากนี้ในหน้านี้คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีรุ่นล่าสุดของ Adobe Flash Player ติดตั้งในระบบของคุณ


ต.ค. 24

โปรแกรมหรือเครื่องมือจัดทำแบบประเมินพนักงาน360องศา SurveyCan360

บริษัท และองค์กร มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดการทำงานของบุคลากรที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการทำงานจริง ๆ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสะท้อนถึงการทำงานรอบด้านได้ การประเมินแบบ 360 องศา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยประเมินการทำงานได้อย่างรอบด้าน และได้การประเมินจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานหรือ peers review ด้วยการประเมินแบบ 360 หรือ 360 Degree Feedback นี้ เป็นการประเมินโดยคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน เป็นการประเมินที่ให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งจากล่างขึ้นบน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) ซึ่งใช้เป็นที่แพร่หลาย และสามารถใช้วัดองค์ประกอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ได้ดีด้วย ประโยชน์อื่น ๆ ของการทำแบบประเมิน 360 องศามี ดังนี้
– ได้ทัศนะที่หลากหลายในการประเมินบุคคลมากยิ่งขึ้น
– เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
– ชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง และการระบุจุดเด่นของตนอีกด้วย
– สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในการประเมิน
– สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย ทำให้มีการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน
การแจ้งผล คือคุณค่าที่แท้จริงของการประมินแบบ 360 องศา SurveyCan มี บริการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานเพื่อให้การจัดการงานทางด้านนี้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นได้ โดยเราสามารถที่จะจัดทำเป็นแบบรายงานตัวต่อตัว (Individual Report) หรือแบบรายงานเป็นทีม (Team Report) ได้ตามความต้องการ

 

โปรแกรมแบบประเมินพนักงาน 360องศา มีดียังไง ช่วยเหลือ HR ได้อย่างไรบ้าง
– สร้างแบบประเมินให้เป็นแบบออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวนคำถาม (เรามีตัวอย่าง Template คำถามให้เพื่ิอนำไปปรับให้เข้ากับองค์กร)
– กำหนดเรทคะแนนของคำถามได้ละเอียดมากกว่า 10 เรทคะแนน
– สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับจัดการและดูแลระบบ
– สามารถปรับแต่ง Theme ของระบบให้เป็นไปตามกำหนด (สีพื้นหลัง และใส่โลโก้ )
– มีระบบ email แจ้งเตือนผู้ประเมินกรณียังไม่ตอบแบบประเมิน
– ติดตามสถานะของการประเมิน แบบ Real-Time ในระบบ
– ส่งออกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
– เพิ่มข้อมูลพนักงานได้เพียงแค่อัพโหลดไฟล์
– จัดการสถานะความสัมพันธ์ของผู้ประเมินได้ด้วยการอัพโหลดไฟล์ หรือจัดการความสัมพันธ์ได้เป็นรายบุคคลได้ด้วย Excel file
– ตั้งค่ากำหนดวันปิดแบบประเมินได้
– สร้าง/จัดการข้อความ email สำหรับ ส่ง email ผ่านระบบได้ไม่จำกัดจำนวนของemail และไม่จำกัดครั้งการส่ง
– ผู้ตอบแบบประเมิน กรณียังตอบแบบประเมินไม่เสร็จสามารถกดปุ่มบันทึกการประเมิน เพื่อสะดวกแก่การกลับมาประเมินต่อจากที่บันทึกได้
-มีกราฟแสดงผลความคืบหน้าของการประเมินได้ แสดงผลแบบ Real-Time

ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ พร้อมตอบสนองการใช้งานขององค์กรของคุณ
หมายเหตุ: หากต้องการฟังก์ชั่นในแบบฉบับขององค์กรคุณนอกเหนือจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคาจะคิดเป็น 3 ส่วน
1.ค่าเปิดระบบการใช้งาน 10,000-25,000บาท (จ่ายครั้งเดียว)
2.ค่าบริการคิดตามจำนวนของผู้ถูกประเมิน ตามเรทราคาที่ให้ไป (ราคา/ครั้ง/ปี)
3.ค่าจัดทำรูปแบบรายงานนำเสนอผู้บริหาร ราคาจะอยู่ที่ 900+ บาท / 1 รายงาน

เว็บไซต์ของ SurveyCan360 องศา สามารถดูรายละเอียดประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.surveycan360.com

www.SurveyCan360.com
สอบถามได้หรือติดต่อขอราคาได้ที่
088-848-2101
LINE:  @surveycan


ต.ค. 19

ปัญหามองไม่เห็นปุ่มอัพโหลดภาพในแกลอรี่

เรื่องปุ่มอัพโหลดภาพไม่ปรากฏ  ขอแนะนำให้ทำตามวิธีนี้ครับ
https://www.surveycan.com/my/gallery   ให้มองดูที่มุมซ้ายสุดของบราวเซอร์ Chrome บริเวณด้านหน้าของเว็บลิ้งค์  กดที่รูปแม่กุญแจ
จะปรากฏเมนู  เลือกที่เมนู Flash  กดเปลี่ยนให้เป็นอนุญาติ
ตามภาพแนบมาครับ

ไม่เห็นปุ่มอัพโหลดรูป

ไม่เห็นปุ่มอัพโหลดรูปsurveycan


ส.ค. 31

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

1.เข้าไปยัง VDO ที่คุณต้องการนำไปใช้

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

2.เลือกกดที่ปุ่ม แชร์ 

3.กดปุ่ม ฝัง

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

4.copy โค้ดทุกตัวอักษรในกรอบสีแดงนี้ไปใช้บน surveycan ในช่องคำอธิบาย (ดูวิธีการนำโค้ดไปใส่บนแบบสอบถาม ได้ที่นี่)

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe

วิธีนำโค้ด VDO iframe จาก Youtobe