มี.ค. 02

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อขนาดตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไป อยากให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม?
ขนาดของตัวอักษรของคำถามหรือคำตอบดูเล็กไปดูบนมือถือเห็นไม่ชัด สามารถแก้ไขได้โดยการเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามความต้องการ

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อคุณเข้าไปที่หน้าแก้ไขแบบสอบถามของคุณแล้ว สังเกตุมุมบนด้านซ้าย ใต้โลโก้ SurveyCan ของเรา ให้เลือกแถบ “ปรับแต่งรูปแบบ” แล้วจะสังเกตุเห็นช่องที่มีคำว่า “พื้นหลัง”

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

คุณสามารถกดเพื่อเลือกหัวข้อ “ฟ้อนด์” หลังจากนั้น ช่องถัดมาจะสังเกตุได้ว่า จะแสดงคำว่า “หัวข้อแบบสอบถาม” หากคุณอยากเปลี่ยนขนาดหรือสีตัวอักษรของหัวข้อของแบบสอบถาม ก็ปรับเปลี่ยนได้ทันที
กรณีถ้าต้องการปรับขนาดตัวอักษร เฉพาะหัวข้อคำถาม ที่ช่อง “หัวข้อแบบสอบถาม”ให้เลือกไปที่ “หัวข้อคำถาม” ในส่วนนี้การเปลี่ยนสีหรือขนาดของตัวอักษรของหัวข้อคำถามเปลี่ยนแปลงได้ที่หัวข้อนี้ได้เลยครับ
ส่วน คำว่า ed_option หากปรับแต่งส่วนนี้มีผลกับขนาดของตัวอักษรหรือสีของคำตอบในแบบสอบถาม
“ตัวแบ่ง” หัวข้อของการปรับแต่งสีหรือขนาดตัวอักษรของ “ตัวแบ่ง” (ตัวแบ่งคือแถบตัวอักษรหรือข้อความมีไว้เพื่อแบ่งแยกส่วนของกลุ่มคำถามออกจากกันเช่น ข้อมูลส่วนตัว )