ธ.ค. 23

การตั้งค่ารหัสผ่านให้กับแบบสอบถาม

การตั้งรหัสผ่านให้กับแบบสอบถามของคุณเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อเป็นการเผยแพร่แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มที่คุณต้องการให้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ดังนั้น SurveyCan เอง เล็งเห็นข้อสำคัญข้อนี้จึงมี ฟังก์ชั่นรหัสผ่าน ให้คุณได้ใช้กันแบบฟรีๆ! เลยทีเดียว

สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การตั้งค่ารหัสผ่าน
สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของแบบสอบถาม ตั้งค่าเพื่อส่งให้ผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นถึงจะเข้าตอบแบบสอบถามได้
สามารถทำได้ดังนี้

1.ให้ไปที่ปุ่มการตั้งค่าแบบสอบถาม
2.เลื่อนไปส่วนล่างของหน้าตั้งค่าจะพบกับเมนูตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
3.กดเลือกที่หน้าข้อ “เปิดใช้งานรหัสผ่าน”
4.หลังจากนั้นให้ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเข้าตอบแบบสอบถาม
5.เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึก”

เมื่อกดบันทึกแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกลิ้งค์แบบสอบถามนี้ไปยังผู้ตอบได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะสามารถเข้ามาตอบ
แบบสอบถามได้ ผู้ที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นจึงจะเข้าตอบแบบสอบถาม