ก.ย. 22

ประกาศเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารชำระค่าบริการ SurveyCan+

ประกาศเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารชำระค่าบริการ SurveyCan+

เรียนลูกค้า SurveyCan ทุกท่าน

ทางบริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางชำระเงินผ่านระบบโอนเงินบัญชีธนาคาร
ทั้งหมด 4  ธนาคาร คือ
– ธนาคารกสิกรไทย
จากบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 207-4-20248-8  สาขา: ห้าแยกปากเกร็ด
เป็น บัญชี
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 015-8-04493-5 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกรุงเทพ
จากบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 207-4-20248-8  สาขา: ห้าแยกปากเกร็ด
เป็น บัญชี
ชื่อบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 879-0-29086-3 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารกรุงไทย
จากบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 962-0-09529-4  สาขา: เซ็ลทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
เป็น บัญชี
ชื่อบัญชี:
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 691-0-23848-6 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

– ธนาคารไทยพาณิชย์
จากบัญชี: บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี: 403-055541-9  สาขา: เซ็ลทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ
เป็น บัญชี
ชื่อบัญชี:
บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด
เลขที่บัญชี:
247-228102-2 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์