ทำการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรคุณ

ในปัจจุบันการสำรวจแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการสำรวจเพื่องานวิจัย การวิเคราะห์การตลาด หรือการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าก็ตาม นั่นคงเป็นเพราะการทำการสำรวจออนไลน์หรือการใช้แบบสอบถามออนไลน์นั้น เป็นช่องทางในการจัดเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิมโดยการออกสำรวจด้วยการส่งแบบกระดาษ

นอกจากนี้แล้ว บ่อยครั้งที่แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีนั้น สามารถที่จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ยากๆ ได้เป็นอย่างมาก

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างแบบสอบถามแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิคส์

1. ลำดับแรก คือการออกแบบแบบสอบถามของคุณ การออกแบบแบบสอบถามที่ดีนั้นจะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น การออกแบบสอบถามที่ดีมีคำแนะนำเบื้องต้นดังนี้

  • ให้มีความกระทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ คงไม่มีใครที่อยากจะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลานานอย่างแน่นอน
  • ให้ตรงประเด็น
  • ตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ทำการทดสอบแบบสอบถามกับบุคคลอื่น เพื่อนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะ (Feedback) มาปรับปรุงแบบสอบถาม

2. เมื่อได้แบบร่างที่สมบูรณ์แล้ว ขั้นนี้คือหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (การจัดจ้างโปรแกรมเมอร์อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่ามาก)  SurveyCan เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าให้คุณพิจารณาได้ โดย SurveyCan เป็น Online Survey Tools ให้คุณสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด (โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.surveycan.com/ หรืออีเมล support@surveycan.com เพื่อขอรับคำแนะนำได้)

3. เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลองกรอกข้อมูลเข้าเพื่อการทดสอบ (เช่นคำถามที่ต้องตอบถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วหรือไม่ คำถามแบบตัวเลือกเดียวควรให้เลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น หรือคำถามที่ต้องการให้ข้ามข้อได้ตั้งเงื่อนไขได้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เป็นต้น) เสร็จแล้ว ก็ทำการเผยแพร่แบบสอบถามไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ต่าง เช่นผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

4. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ระหว่างการเผยแพร่คุณควรเข้ามาติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ ว่าได้รับข้อมูลเป็นจำนวนเท่าไหร่ สามารถได้จำนวนตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องปรับปรุงช่องทางในการเผยแพร่อย่างไรบ้าง และหลังจากจากเสร็จสิ้นการเผยแพร่แล้ว คุณสามารถดูผลสรุปได้ผ่านเครื่องมือ Online Survey Tool (ซึ่ง SurveyCan ให้คุณดูได้แบบกราฟสรุป แบบตัวกรองเงื่อนไข และแบบ Cross Tab ข้ามตัวแปรได้) หรือหากมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์แบบเชิงลึกก็สามารถนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมืออื่นเช่น Microsoft Excel หรือ SPSS (หรือจ้างบริษัท Outsource การเวิคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการ ซึ่ง SurveyCan มีบริการในส่วนนี้ด้วย)

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.surveycan.com  หรือสอบถามที่ Email: support@surveycan.com


Comments are closed.