เม.ย. 17

วิธีใส่โค้ด CSS ในโปรแกรมแบบสอบถาม SurveyCan

ตกแต่งความสวยงามจัดกึ่งกลางของข้อตัวเลือก

ปัญหาที่พบจากระบบ ต้องการจัดเรียงระเบียบและความสวยงามของคำตอบตัวเลือกในข้อคำถามที่เป็นเมตรทริก คุณสามารถทำได้โดยง่ายเพียงก็อปปี้โค้ด CSS ไปวางในช่อง CSS ของระบบ กดปุ่มใช้งาน หน้าแบบสอบถามก็จะเป็นระเบียบทันที

มีขั้นต้นดังนี้

เริ่มด้วยเข้าไปหน้า “แก้ไขแบบสอบถาม” สังเกตุเมนูด้านบนทางซ้ายจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า “ปรับแต่งรูปแบบ” พอกดเข้าไปจะเจอกับเมนูทางซ้ายมือเรียงอยู่ 3เมนู
-รูปแบบของระบบ
-รูปแบบของฉัน
CSS

เลือกเมนู CSS เมื่อกดเข้าไปจะเจอช่องว่างเปล่าๆหรือแม้กระทั่งมีโค้ดอื่นๆอยู่แล้ว คุณไม่ต้องสนใจใดๆเนื่องจากโค้ดที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นโค้ด CSS ที่ทางคุณหรือระบบได้เพิ่มเข้าไปอัตโนมัติเนื่องจากคุณมีการเพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มรูปภาพ ที่ทำได้จากการปรับแต่งรูปแบบนั่นเอง

ดูและก็อปปี้โค้ด CSS ทั้งหมดนี้ลงไปใส่ในช่อง ปรับแต่ง CSS
ตัวอย่างโค้ด จัดกึ่งกลาง ( ก็อปปี้โค้ดนี้ เริ่มตั้งแต่ จุด จนสิ้นสุดตัวสุดท้ายปีกกาปิด ไปวางในช่อง CSS กดปุ่ม “ใช้”)
.matrix table.options th.col-option { text-align: center; }


โค้ด CSS มีอะไรบ้างช่วยในการแต่งความสวยงามของแบบสอบถามสามารถดูได้ที่นี่ https://joo.gl/dycZG0

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่
e-mail :support@surveycan.com หรือโทร. 088-848-2101
ทีมงาน SurveyCan.com


เม.ย. 15

ต้องการใส่รูปภาพลงบนคำตอบตัวเลือกในแบบสอบถามทำได้ดังนี้

ลูกค้า : “แบบฟอร์มคำถามต้องใส่รูปภาพด้วย สามารถทำได้ใส่รูปภาพลงไปในตัวเลือกได้ไหม?”
SurveyCan: “สามารถทำได้ครับ”

สามารถทำได้ดังนี้
เริ่มด้วย นำรูปภาพที่ต้องการนำไปอัพโหลดเข้าใน “แกลเลอรี่ของฉัน” (หากมองไม่เห็นปุ่ม “อัพโหลด”ให้ทำตามวิธีในลิ้งค์นี้ https://bit.ly/2zfyiuy)

อัพโหลดรูปภาพลงในแกลเลอรี่
อัพโหลดรูปภาพลงในแกลเลอรี่ขั้นตอนต่อไป เมื่ออัพโหลดรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้น กดปุ่ม “คัดลอกที่อยู่”ที่อยู่ใต้ภาพที่อัพโหลด “กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกลิงค์”

อัพโหลดรูปภาพลงในแกลเลอรี่
อัพโหลดรูปภาพลงในแกลเลอรี่หลังจากนั้นกลับไปยังหน้า “แก้ไขแบบสอบถาม” นำไปวางในช่องไอค่อนรูปภาพ ในข้อตัวเลือกคำตอบที่ต้องการ สามารถใส่รูปภาพข้อคำตอบตัวเลือกได้ทั้ง “ตัวเลือกเดียว” และ “หลายตัวเลือก” หรือสามารถใส่รูปภาพลงในช่อง “คำอธิบาย” ได้อีกด้วย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่
e-mail :support@surveycan.com หรือโทร. 088-848-2101
ทีมงาน SurveyCan.com


ม.ค. 27

การทำประเมิน Employee Engagement ของบริษัทคุณ

บริษัทใหญ่ในปัจจุบันนี้บริษัทในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากบริษัทต่างชาติในด้านการสร้างความสุขภายในองค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มีมากขึ้น เพื่อสร้างขุมพลังขององค์กรให้มีศักยภาพสูง และเมื่อความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรบริษัทมีมากขึ้นทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ส่งผลทำให้ผลการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย หลักๆก็การคล้ายๆ กับการสร้างความรู้สึกดีระหว่างสินค้ากับลูกค้า สินค้าดี คนขายดีลูกค้าก็ชอบ

สิ่งสำคัญ 5 ประการที่จะส่งผลต่อความผูกพัน
1.ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ แม้รวมถึงความพึงพอใจในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ตัวอย่างง่ายๆ คอมพิวเตอร์เก่าๆช้าอื่ดๆ ส่งผลต่อความล่าช้าของงาน งานที่ได้ล่าช้าเกิดความเบื่อหน่าย หากอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ดีช่วยสร้างความพึงพอใจได้ต่อการทำงานเป็นอย่างดี

2.ภักดี (Loyalty) เมื่อเกิดความพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับ แน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมตามมา เมื่อมีความภักดีเกิดขึ้น ไม่ว่ากัปตันเรือจะสั่งซ้ายหันขวาหันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่กะลาสีจะไม่ทำตาม

3.บอกต่อ (Word of Mouth) พนักงานของคุณพร้อมที่จะคุยกับคนรอบข้างถึงที่ทำงานตัวเองดีอย่างไร โดยที่บริษัทแทบจะไม่ต้องโปรโมทอะไรมากมาย แง่นี้จะส่งผลดี โดยเฉพาะการสรรหาคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ไม่ยาก

4.ตระหนัก (Awareness) เมื่อองค์กรแสดงให้เห็นลูกจ้างเห็นว่า ที่ที่เขาอยู่นั้นดีแค่ไหน ย่อมทำให้พวกเขารู้สึกตัวเอง นึกถึงบริษัทเพิ่มมากขึ้นเขาจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รักและยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาองค์กรให้มากขึ้น

5.แบรนด์ (Brand) ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะดีขึ้นชื่อเสียงขององค์กรคุณเองเป็นที่รู้จัก ตัวอย่างบริษัทระดับโลกอย่าง Google เขาดูแลพนักงานของเขาด้วย 4 ข้อที่ผ่านมา ใครๆก็อยากไปทำที่นี่กันมากถือว่าเป็นการลงทุนในเชิงตลาดที่คุ้มค่าอีกทาง

Employee Engagement จึงความหมายว่า การเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีระดับความเป็นเจ้าของร่วมหรือความมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเอง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานของเราคิดยังไงกับบริษัท วิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการทำแบบประเมินความผูกพันของพนักงานกับองค์กรนี้ขึ้นมา 

และที่น่าสนใจคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำถามอย่าง “เราควรถามความเห็นของพนักงานที่ต่อบริษัทบ่อยแค่ไหน?” แต่ตอนนี้คำถามกลับเปลี่ยนไปเป็น “เราควรถามความเห็นของพนักงานหรือไม่?” เหตุที่ลักษณะของคำถามเปลี่ยนไป เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมาก ทำให้นายจ้างสามารถเก็บฟีดแบ็คได้บ่อยมากขึ้น หรืออาจเรียกว่ามีความเห็นได้แบบรีลไทม์  กระนั้นหลายบริษัทจะทำประเมิน Employee Engagement (ประเมินความผูกพันของพนักงานกับองค์กร) ปีละ 1 ครั้ง หรือบางบริษัทอาจจะทำ 2 ปีครั้งเพื่อวัดผลแต่ถ้าจะให้แสดงผลออกมาชัดเจนจะต้องทำประเมินต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอีกช่องทาง

การประเมินความผูกพันของพนักงานแบบไหนดีที่สุด
คำถามที่ว่าการทำประเมินแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุด อาจยังไม่สำคัญเท่า การออกแบบสอบถามอย่างไรให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุด

ขอบเขตและความถี่ คือสองตัวแปรสำคัญในการทำประเมินความผูกพันพนักงาน

แม้ว่าปัจจุบันรูปแบบการทำประเมินจะมีมากมาย แต่โดยพื้นฐานทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนสองปัจจัยหลักคือ
– ขอบเขต สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าความลึกตื้นหนาบางของแบบสอบถาม เช่น จำนวนของพนักงานที่ทำสำรวจ จำนวนคำถาม ความลึกของคำถาม ระดับของข้อมูล และจะนำผลการประเมินไปใช้กับอะไร

– ความถี่ ซึ่งหมายถึงระยะเวลาในการทำแบบสอบถามว่าจะเป็นแบบรายปี รายไตรมาส หรือสัปดาห์

Address: Little Big Links Co., Ltd.

ที่อยู่บริษัท : 95/11 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel: 088-848-2101

Email: support@surveycan.com

Facebook: www.facebook.com/surveycan


ม.ค. 24

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

สวัสดีครับปัจจุบันเทคโนโลยีพาเรามาไกล พัฒนาแบบสอบถามจากรูปแบบกระดาษมาอยู่ในรูปแบบออนไลน์บนมือถือสมาร์ทโฟนของเรา ข้อดีมีมากมาย ลดการใช้กระดาษ,ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและลดการจ้างพนักงานคีย์ข้อมูล, สามารถดูผลออนไลน์ได้ทันทีที่มีการตอบ,สะดวก,ง่าย,เข้าถึงได้ง่าย

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ


การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ทางเราแบ่งส่วนของการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลส่วนตัว หรือ demographics data
การเก็บข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไป เช่น เพศ ,อายุ,การศึกษา หรืออยากลงลึกถึงรายละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ครับ แต่ก็จะทำให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายต้องใช้เวลามากขึันและเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเขามากเกินไป

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของสอบถามข้อคิดเห็นการให้บริการ
ส่วนนี้จะสร้างคำถามแบบ Rating score 5,4,3,2,1 ให้คะแนนการให้บริการที่แสดงถึงความพึงพอใจในบริการนั้นๆหรือไม่ ในส่วนของข้อคำถามนี้จะต้องสอดคล้องกับธุรกิจหรือบริการที่ดำเนินการอยู่ ลูกค้าพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำผลคะแนนั้นๆมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของข้อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากคำถามที่เราสร้าง
ในส่วนนี้ก็สำคัญมาก โดยเราจะสร้างเป็นกล่องแสดงความคิดเห็นแบบเปิดให้ผู้ตอบพิมพ์ข้อความลงไปได้อย่างอิสระ ในประสบการณ์ของผมแล้วข้อนี้สำคัญเมื่อผู้รับการให้บริการประสบปัญหาที่ตอบแบบสอบถามในข้อนี้ พึงได้ทันทีว่าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากหรือแย่มากก็จะตอบแสดงความคิดเห็นในช่องนี้ เพราะเนื่องจากเป็นการพิมพ์ตอบแบบสอบถามแบบต้องเสียเวลาพิมพ์และต้องมีการคิดกลั่นกรองแล้ว
**สำคัญ**หากได้รับการติเตียนเรื่องการบริการในส่วนของคอมเม้นท์ ต้องรับจัดการเป็นการด่วนเพื่อไม่ให้ผู้ตอบไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจส่งผลให้เกิดอารมณ์เพิ่มมากขึ้นถึงขั้นนำไปโพสน์ในที่สาธารณะ ส่งผลทำให้การจัดการปัญหาเป็นไปได้ยากและส่งผลถึงชื่อเสียงตามมา หากใครได้รับคอมเม้นท์ในส่วนข้อเสนอแนะรีบแก้ไขนะครับ

ท้ายนี้คุณสามารถทดลองสร้างแบบสอบถามได้ที่ www.surveycan.com
หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ e-mail : support@surveycan.com
หรือโทร. 088-848-2101
ทีมงาน SurveyCan.com


มี.ค. 02

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อขนาดตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไป อยากให้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม?
ขนาดของตัวอักษรของคำถามหรือคำตอบดูเล็กไปดูบนมือถือเห็นไม่ชัด สามารถแก้ไขได้โดยการเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามความต้องการ

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

เมื่อคุณเข้าไปที่หน้าแก้ไขแบบสอบถามของคุณแล้ว สังเกตุมุมบนด้านซ้าย ใต้โลโก้ SurveyCan ของเรา ให้เลือกแถบ “ปรับแต่งรูปแบบ” แล้วจะสังเกตุเห็นช่องที่มีคำว่า “พื้นหลัง”

เมื่อตัวอักษรคำถามหรือคำตอบในแบบสอบถามของคุณดูเล็กไปมองไม่ชัด

คุณสามารถกดเพื่อเลือกหัวข้อ “ฟ้อนด์” หลังจากนั้น ช่องถัดมาจะสังเกตุได้ว่า จะแสดงคำว่า “หัวข้อแบบสอบถาม” หากคุณอยากเปลี่ยนขนาดหรือสีตัวอักษรของหัวข้อของแบบสอบถาม ก็ปรับเปลี่ยนได้ทันที
กรณีถ้าต้องการปรับขนาดตัวอักษร เฉพาะหัวข้อคำถาม ที่ช่อง “หัวข้อแบบสอบถาม”ให้เลือกไปที่ “หัวข้อคำถาม” ในส่วนนี้การเปลี่ยนสีหรือขนาดของตัวอักษรของหัวข้อคำถามเปลี่ยนแปลงได้ที่หัวข้อนี้ได้เลยครับ
ส่วน คำว่า ed_option หากปรับแต่งส่วนนี้มีผลกับขนาดของตัวอักษรหรือสีของคำตอบในแบบสอบถาม
“ตัวแบ่ง” หัวข้อของการปรับแต่งสีหรือขนาดตัวอักษรของ “ตัวแบ่ง” (ตัวแบ่งคือแถบตัวอักษรหรือข้อความมีไว้เพื่อแบ่งแยกส่วนของกลุ่มคำถามออกจากกันเช่น ข้อมูลส่วนตัว )